Καθαρισμός υαλοπινάκων & κτιρίων

Με επαγγελματισμό και ταχύτητα, αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό υαλοπινάκων και κτιρίων, με ειδικά περιστρεφόμενα καλάθια, σε οποιοδήποτε ύψος.